Podpořeno z programu Mládež kraji – Vysočina, který realizuje Rada dětí a mládeže kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina působí už od roku 2001. Vznikla za účelem koordinace činnosti neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v kraji Vysočina, zprostředkování komunikace mezi nimi a orgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti. Sdružuje dětské organizace napříč celou Vysočinou.

Stránky organizace – http://www.rdmkv.cz/

Autoři projektu: Martin Urubek, Daniel Novák, David Lacina

Email: StratoSondaTrebic@gmail.com